top of page

מה אני מציעה

אני מדריכה אנשי ונשות טיפול אשר רוציםות להתפתח מקצועית ואישית בתוך מפגש מקצועי המבוסס על חמלה, רגישות, כנות ונכונות לצמוח יחד. המסגרת התאורטית-מדעית של ההדרכות מתבססת על עקרונות הבהביוריזם הרדיקלי, ואנו לומדים כיצד הדברים באים לידי ביטוי בעבודת המודרכ'ת בסביבות השונות.  

אני מציעה מגוון קורסים, סדנאות והכשרות מקצועיות לאנשי ונשות טיפול וחינוך. חלק מהקורסים מוקלטים וניתן לרכוש אותם ולצפות בהם בזמנך החופשי.

להדרכת הורים מגיעים הורים שרוצים לקבל יותר מההורות שלהם, ורוצים לתת לילדיהם ולהם עצמם את הזכות לחיות יחד באושר.

bottom of page