top of page
Pink Wall

בית  > מה אני מציעהקורסים לייב >  קורס ניתוח התנהגות (ABA) למטפלי/ות הגל השלישי

קורס ניתוח התנהגות (ABA) למטפלי.ות הגל השלישי

יולי 2022

קורס מקוון ב-Zoom: חמישה מפגשים בימי ג' החל מה-05 ליולי, בשעות 18:00-21:00

תיאור הקורס:

טיפולי הגל השלישי צמחו בהתבסס על הספרות והמחקר ההתנהגותיים, המוכרים כ"ניתוח התנהגות" או "הגל הראשון" בטיפולים קוגניטיביים-התנהגותיים.
מטרת הקורס לאפשר למטפלי/ות ACT והגל השלישי ב-CBT להעמיק את הבנתם/ן בעקרונות בסיסיים של התנהגות, באופן שיסייע להם/ן וישמש אותם/ן בעבודתם/ן הקלינית. תכני הקורס רלוונטיים הן להתנהגויות מחוץ לחדר הטיפולים, והן לניתוח ההתנהגויות שבחדר - אלו של המטופל/ת ואלו של המטפל/ת.

הקורס מבוסס על הספרות המקצועית והמחקרית בתחום ניתוח התנהגות יישומי (Applied Behavior Analysis) ומחבר בין תחום זה לבין הגל השלישי ב-CBT ותרפיית קבלה ומחויבות (ACT).

הקורס מתאים לאנשי ונשות טיפול ממגוון תחומי הטיפול השונים (פסיכולוגיה, פסיכותרפיה, עבודה סוציאלית קלינית ועוד), עם ידע והכרות מוקדמת עם הגל השלישי ב-CBT ועם ACT, DBT או FAP.

הקורס האינטרנטי,  שמשכו כ-20 שעות אקדמיות, יועבר על ידי ד"ר קרין שטרן, מטפלת ומלמדת ACT, מנתחת התנהגות מוסמכת (BCBA).

זהו קורס אינטראקטיבי המשלב הנחייה פרונטלית לצד השתתפות המשתלמים/ות על ידי תרגול, תיאורי מקרה ושיתוף עמיתים. 

תכני הקורס:

בקורס נלמד מהו ניתוח התנהגות יישומי ונעמיק בהסבר הקונטקסטואלי להתנהגות אנושית, בכדי להעמיק את ההבנה שלנו את התנהגות מטופלינו ואת התנהגותנו - כמטפלים/ות וכבני/ות אדם. 
נלמד ונתרגל שימוש בתלות המשולשת (ה-ABC) של התנהגות, ננתח ונבין כיצד לטפל בהתנהגויות שנשלטות על ידי נסיבות, נלמד לזהות תנאים מוטיבציוניים ולקחת אותם בחשבון בעת הטיפול.

נעמיק ונבין כיצד תוצאות בסביבה כגון חיזוק, ענישה והכחדה משפיעות על התנהגות עתידית, ונראה כיצד ידע זה יכול לשמש אותנו בטיפול. 

נלמד מהם הערכה וניתוח פונקציונאלי, כיצד להגדיר ולמדוד התנהגות בתוך ומחוץ לקליניקה. 

ננתח יחד סרטוני הדגמות קליניות של מטפלי/ות אקט מוכרים/ות ונזהה את העקרונות ההתנהגותיים המנחים את עבודתם/ן. 

נשתמש במשושה הגמישות (HEXAFLEX) ובמטריקס כדי לחבר בין ההבנה שלנו בעקרונות התנהגות לבין היישום שלהם בטיפול.

נבחן יחד כיצד העקרונות ההתנהגותיים באים לידי ביטוי בחיינו באופן כללי, ובעבודה שלנו באופן ספציפי, בחדר, מרגע-לרגע. 

פרטים נוספים:

  • המפגשים יערכו בימי שלישי, החל מה-05 ליולי למשך חמישה שבועות רצופים. כל מפגש שלוש שעות, בשעות 18:00-21:00

  • מספר המקומות מוגבל מאוד, יש להירשם מראש כדי להבטיח את מקומכם.

  • המפגשים יתקיימו דרך תוכנת ZOOM. יש להתחבר באמצעות מחשב הכולל מצלמה ורמקול, עם חיבור טוב לאינטרנט, במקום שקט/ עם אזניות.

  • מומלץ להשתתף בשיעורים בלייב. הקלטות השיעורים יישלחו למחרת המפגש ויישארו זמינות במשך חודשיים לאחר סיום הקורס. 

  • למסיימים/ות תוענק תעודת השתתפות בקורס מטעם המרכז לניתוח התנהגות.

  • מחיר מלא: 1,050 ש"ח. הקורס מוצע בהנחה מיוחדת של 15% לבוגרי'ות קורסים אחרים שלי. לקבלת ההנחה אנא פנו אליי במייל ל: office@israelaba.com בציון שם הקורס המבוקש.

bottom of page