top of page

נובמבר 2022 - ינואר 2023

הקורס מתמקד במיומנויות הרכות (soft skills) שמאפשרות מפגש קרוב עם א'נשים. נכיר מגוון רחב של דרכים וכלים פרקטיים ליצירת חיבור רגשי עם אדם אחר בזמן קצר, מתוך התנסות וחוויה. נעמיק את ההבנה והיכולת שלנו לחוש ולהביע אמפתיה וחמלה, ונלמד להקשיב, להקשיב באמת. 

הקורס מתאים לאנשי ונשות חינוך וטיפול המבקשים'ות להרחיב את ארגז הכלים שלהם'ן בכלים וטכניקות ליצירת חיבור רגשי עם הלומדים'ות, הקליינטים'ות והמטופלים'ות שלהם'ן.

דצמבר 2022 - אפריל 2023

מטרת העל של הקורס היא לאפשר למטפלים'ות צמיחה אישית ומקצועית על ידי טיפוח העמדה הטיפולית האקטית בחדר הטיפול ופיתוח רפרטואר רחב היקף של מיומנויות טיפול אקטיות באמצעות תרגול בסביבה מקצועית בטוחה. 

bottom of page