top of page

מאי - יוני 2024

מנתחי ומנתחות ההתנהגות, מדריכים ומדריכות, מנהלים ומנהלות, ללא קשר לסביבת עבודתם/ן, נתקלו במצבים בהם ההנחיות שנתנו לא יושמו. זה מתסכל, זה מאתגר, וזה לא חייב להיות ככה.

בקורס יישומי וכייפי זה, נכיר מגוון דרכים וכלים מבוססי מחקר ויישימים לביצוע הערכה ולהתערב בצורה יעילה וחומלת בקשיי יישום. 

הקורס מתאים לכל מי שעוסק בהדרכה ומתן הנחיות לקהלי מודרכים/ות, עובדים/ות, צוותים חינוכיים, טיפוליים והורים.

יולי 2024

בסדנה נסקור את האפשרויות, התרומות, המגבלות, והנזקים הכרוכים בהסתמכות על אבחנות ותוויות פסיכיאטריות מתוך ה-DSM, בתוך טיפול. נתבונן על האופן שבו אבחנות אלו משפיעות על מטופלים/ות, מטפלים/ות, ועל הקשר הטיפולי. 

בהמשך, נכיר את העקרונות של הטיפול המבוסס תהליך, ומה המשמעות של עבודה טיפולית המעוגנת ברגע הזה, במה שישנו בכאן ובעכשיו. 

הקורס ייפתח שוב בשנת 2025

מטרת העל של הקורס היא לאפשר למטפלים'ות צמיחה אישית ומקצועית על ידי טיפוח העמדה הטיפולית האקטית בחדר הטיפול ופיתוח רפרטואר רחב היקף של מיומנויות טיפול אקטיות באמצעות תרגול בסביבה מקצועית בטוחה. 

bottom of page